مدرن اسکین

آغاز محرم و ايام سوگواري حسيني تسليت باد

Moharam-modernskin

 

قـيـامـت بـي حـسيـن غـوغـا نـدارد”شـفـاعـت بـي حـســين مـعـنـا نـدارد”حـسـينـي بـاش كـه در مـحـشـر نـگـويـند”چـرا پـرونـده ات امـضـاء نـدارد

آغاز ماه محرم و ايام سوگواري حسيني تسليت باد

به اشتراک بگذاریدما را در گوگل حمایت کنید!